STATISTIK PER ALUR PERKARA

STATISTIK PERKARA PERADILAN AGAMA

Berdasarkan Jumlah Perkara 1. Pedata Agama (Gugatan, Permohonan )
1. Pidana (Jinayat, Pra Peradilan Jinayat )
Berdasarkan Jenis Perkara 1. Perdata (Gugatan, Permohonan )
2. Pidana (Jinayat, Pra Peradilan Jinayat )
Berdasarkan Putusan Perkara 1. Perdata (Gugatan, Permohonan )
2. Pidana (Jinayat, Pra Peradilan Jinayat )
Berdasarkan Pelaku Pidana Pidana (Jinayat, Pra Peradilan Jinayat )